ออกแบบมาสคอต

ออกแบบมาสคอต (Mascot Design)

  • ราคา 3,500 บาท
  • สามารถนำงานออกแบบไปจดลิขสิทธิ์ได้ (ลิขสิทธิ์เป็นของลูกค้า 100%)
  • ออกแบบตามคอนเซ็ปส์ของลูกค้า
  • แก้ไขงานได้ 3 ครั้ง
  • ใช้เวลา 3 วันหลังแจ้งคิวงาน
  • ส่งไฟล์งาน Vector ให้ทางอีเมล์
  • เพิ่มท่าทาง/เปลี่ยนชุด ท่าละ 1,000 บาท
  • สั่ง 10 ท่า/ชุด ขึ้นไป ท่าละ 700 บาท
  • ได้รับคูปองส่วนลด ออกแบบโลโก้ 500 บาท