ออกแบบแบนเนอร์

ออกแบบแบนเนอร์ (Banner Design)

  • ขนาด 88×31 (หรือต่ำกว่า 100) = 200 บาท
  • ขนาด 100×100, 120×60, 120×90 = 300 บาท
  • ขนาด 125×125, 234×60, 468×60 = 350 บาท
  • ขนาด 120×240, 250×250 = 400 บาท
  • ขนาด 728×90, 120×600 = 450 บาท
  • ขนาด 150×600 = 500 บาท
  • ได้ไฟล์ .Gif, .Jpeg (ถ้าหากเป็นไฟล์แฟลช .swf ต้องเพิ่มเงิน)