ออกแบบไอคอน

ออกแบบไอคอน (Icon Design)

  • ราคา 1,000 บาท (ลิขสิทธิ์เป็นของลูกค้า 100%)
  • ออกแบบตามคอนเซ็ปส์ของลูกค้า
  • ลักษณะวงกลม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยมขอบมน หรือฟรีสไตล์
  • ได้ไฟล์ต้นฉบับ .Ai และไฟล์พรีวิว .Jpeg, .png